Op zoek naar mijzelf

Op zoek naar mijzelf

Er is ook zoveel te kiezen

In de huidige wereld wordt er veel gevraagd van mensen en het valt niet mee om het goed te doen, erbij te horen en te slagen. Er wordt veel van ons gevraagd en de lat ligt hoog. Dit lijkt al op steeds jongere leeftijd te starten, prestaties op school worden jong getoetst en besproken. Je wijkt al vrij snel af van de standaardlijn. Er zijn in de loop van ons leven zoveel keuzes te maken dat het moeilijk is de juiste keuze te maken.

Bang om te kiezen

Veel jonge mensen, maar ook volwassenen zijn bang om keuzes te maken of om verkeerde keuzes te maken, ze zijn bang om te falen, bang om een studiekeuze te maken, een baan of een relatie aan te gaan, bang om dingen te missen maar ook bang om dingen te missen door juist teveel te doen. Het is nooit genoeg en je bent nooit tevreden.

Identiteitsproblemen

In de loop van je leven ontwikkel je je eigen identiteit of beter gezegd je persoonlijkheid. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, factoren als aanleg, omgeving en opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol. Het maakt nogal wat uit of je in een progressief of conservatief gezin opgroeit, in een streng gelovige gemeenschap of in een vrije en/of niet gelovige gemeenschap. Ook het gezin waarin je opgroeit is van belang, hoe wordt er omgegaan met gevoelens,, seksualiteit en hoe open en bespreekbaar kun je je mening geven, is het een harmonieus gezin of is er veel ruzie. Ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen zijn van invloed, een scheiding, verhuizing, gepest op school of een stukgelopen liefde. Al deze ervaringen zijn van invloed op hoe we naar onszelf, de andere en naar de wereld kijken.

We zijn zoekende in ons leven naar eigenheid autonomie en individualiteit. Wie ben ik, wat kan ik, wat past bij mij en hoe ziet de ander mij. We maken ons los van onze ouders en gaan een zelfstandig leven lijden.

Als je er niet goed uitkomt is het mogelijk dat je stagneert, je loopt vast en het kan je functioneren gaan belemmeren. Er is een risico dat je geen keuzes maakt of keuzes die niet de jouwe zijn maar ingegeven door je omgeving.

Identiteitsproblemen kunnen op verschillende momenten in het leven ontstaan, vaak gaat het om belangrijke levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een keuze voor en studie,het aangaan van een baan/ werk, zelfstandig gaan wonen, overlijden van een naaste of wanneer een relatie serieuzer wordt.

klachten

Je wordt onzeker, je bent overgevoelig voor kritiek, je twijfelt over je geaardheid, je vindt het moeilijk om toekomstplannen te maken, je hebt moeite met keuzes maken en je eigen mening te geven of voor je mening op te komen.Dit maakt dat je gespannen bent, gevoelig voor stress en je snel minderwaardig voelt.

Hulp zoeken

Soms krijgen de klachten de overhand en dan is het goed om in gesprek te gaan met een psycholoog. Een standaard behandeling bestaat niet, het gaat immers om je eigen specifieke persoon. Samen kun je wel werken aan het verminderen van je negatieve gedachten, verminderen van je faalangst en kun je een positiever zelfbeeld ontwikkelen ook ga je oefenen met het maken van keuzes.

 

 

"Je zult het maar hebben" psychische klachten in het buitenland. Hoe wordt in jouw land met psychische klachten omgegaan?

"Je zult het maar hebben" psychische klachten in het buitenland. Hoe wordt in jouw land met psychische klachten omgegaan?

Ik leer Spaans en dat valt niet mee!

Ik leer Spaans en dat valt niet mee!