cognitieve gedragstherapie

cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

In Nederland heb ik de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker gevolgd. Cognitieve gedragstherapie is een effectief bewezen therapie bij de meeste psychische klachten.

Mijn toenmalige werkgever in Nederland bood mij de mogelijkheid om deze opleiding te gaan volgen, hier heb ik graag gebruik van gemaakt. De opleiding bestond uit een theorie en een praktijkgedeelte. Je kunt natuurlijk van alles leren, na het theorie gedeelte moest ik een vast aantal uren onder supervisie laten zien dat ik hetgeen dat ik geleerd had ook in de praktijk kon brengen. Tijdens mijn opleiding het ik eigenlijk een grote gereedschapskist mee gekregen met allerlei tools die ik heb leren gebruiken tijdens mijn therapieën in de praktijk.

Wat is cognitieve gedragstherapie

Een belangrijk onderdeel van de cognitieve gedragstherapie is de gedachten therapie, cognities zijn eigenlijk niets meer dan gedachten. Net als iedereen heb je in allerlei situaties gedachten die je gevoel en gedrag beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. In allerlei verschillende situaties gaan er gedachten door ons hoofd. Deze gedachten zijn beïnvloed door opgedane ervaringen in ons leven, dingen die we gehoord, gezien, gelezen en of meegemaakt hebben. Van de meeste gedachten bent u zich helemaal niet meer bewust; u hebt ze in bepaalde situaties zo vaak gedacht dat het nu automatisch gaat.

Wanneer u bijvoorbeeld angstig voor honden bent, omdat u ooit door een hond gebeten bent dan zult u wanneer u een hond tegenkomt denken: ‘die hond gaat me bijten’. Na vele ontmoetingen met een hond is deze gedachte niet meer bewust. Er wordt alleen nog maar een gevoel van angst ervaren. Angst brengt lichamelijke sensaties teweeg zoals een verhoogde hartslag, zweten en of trillen. Het gedrag is als het ware automatisch (een straatje omlopen of de hond nauwlettend in de gaten houden). Omdat we ons niet meer zo bewust zijn van onze gedachten is het vaak lastig om de automatische negatieve gedachten op te sporen.

Gedachten zijn van invloed op onze gevoelens/ emoties. In de cognitieve gedragstherapie gebruiken we vier basis gevoelens, (de 4 B’s) hier kunnen vele andere gevoelens bij genoemd worden.

Bang

Angstig Gespannen Nerveus Paniekerig Onzeker Verlegen Onveilig

Bedroefd

Verdrietig Somber Gedeprimeerd Mat Teleurgesteld Schuldig Beschaamd

Boos

Kwaad Woedend Geïrriteerd Verontwaardigd Gefrustreerd Vernederd

Blij

Vrolijk Opgewekt Enthousiast

Een negatieve, niet leuke gedachte brengt ook minder leuke gevoelens bij ons naar boven. Onze gevoelens zijn andersom ook weer invloed op onze gedachten en op ons gedrag. Als ik bang ben gedraag ik me anders dan wanneer ik boos ben en beïnvloed het mijn gedachten

Bij de cognitieve gedragstherapie is het dus belangrijk om zicht te krijgen op onze gedachten en waardoor bepaalde gedachten ontstaan zijn. Je opvoeding, je ervaringen en waar je bent opgegroeid speelt hierbij vaak een grote rol, ben je in een gezin opgegroeid dat erg gelovig, vrij, open, warm, conservatief, veilig, ziekelijk, was of ben je in de stad of op het platteland opgegroeid dit zijn allemaal items die je gedachten kunnen beïnvloeden. Door gesprekken en oefeningen krijg je hier meer zicht op en samen kunnen we kijken of je dingen anders kunt gaan doen (gedragingen) die nu niet goed voor je werken. Uiteindelijk zul je leren om beter om te gaan met je emoties/stemmingen.

communication-1991851_960_720.png

 

Het cognitieve model

Situatie (gebeurtenis) > automatische gedachte

> Gevoelens/stemmingen

> Lichamelijke reacties

>Gedrag

Tijdens de behandeling

  • Gaan we op zoek naar de gedachten die je belemmeren in het dagelijks leven. Je wordt je bewust van deze terugkerende gedachten en de gevoelens die het bij je teweegbrengt. Bijvoorbeeld, de gedachte, “ik ben dom” en dit maakt dat je je verdrietig/ onzeker gaat voelen, in je gedrag zullen we dit ook terug zien.

  • We gaan leren om deze belemmerende gedachten uit te dagen. Met uitdagen wordt bedoeld dat we bewijzen gaan verzamelen, we kritisch gaan bekijken of uw gedachte(n) klopte(n) in de toenmalige situatie. U kunt dit vergelijken met een gerechtelijk onderzoek; uw gedachte wordt opgevat als een veronderstelling, die waar of onwaar (of eventueel een beetje waar) kan zijn. Door bewijzen voor en tegen deze veronderstelling te verzamelen kunt u zelf beoordelen of de gedachte helemaal klopt, gedeeltelijk klopt of niet klopt.

  • Vervolgens gaan we leren om deze gedachten om te buigen naar meer helpende, positieve of geruststellende gedachten.

  • Tot slot gaan we oefenen in de praktijk met behulp van gedragsexperimenten. Je kunt wel anders leren denken maar dit zorgt er nog niet voor dat deze gedachten direct minder waar aanvoelen. Je kunt uiteindelijk wel denken dat je niet dom bent maar je moet het ook gaan ervaren en dan pas zul je het ook echt gaan geloven.

In mijn volgende blog zal ik uitleg geven over het gedachteschema als middel om negatieve, niet helpende gedachten om te buigen naar meer positieve, helpende en of reële gedachten.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Een depressie? wat is dat dan?

Een depressie? wat is dat dan?